نمایش عدد های تقریبی روی محور

حجم فایل : 578.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا نمایش عدد های تقریبی روی محور می دانیم که در تمامی اعداد کسری می توان صورت را بر مخرج تقسیم نمود و حاصل به دست آمده را بر روی محور نمایش داد.
البته این اعداد کسری که به صورت اعداد اعشاری نیز نوشته می شود را می توان قطع و یا گرد نیز کرد به مثال زیر توجه کنید :

اگر اعداد به صورت مخلوط (کسر بزرگتر از واحد) نیز باشند کار تفاوتی نخواهد کرد توجه کنید :


اگر دقت می کردید در تمامی محور های بالا که برای
عدد های کسری نمایش داده شد وقتی با تقریب کمتر از یک دهم اعداد را قطع و یا گرد می کنیم هر واحد را به ده قسمت مساوی تقسیم می کنیم ،اما اگر بخواهیم با تقریب کمتر از یک صدم کار کنیم باید هر واحد را به صد قسمت مساوی تقسیم کنیم : دقت کنید :
در بعضی موارد عباراتی داده می شود که برای به دست آوردن حاصل تقریبی نیازی به تقسیم و جود ندارد و یک راه مناسب و سریع برای به دست آوردن جواب های تقریبی به این صورت می باشد : پایان...